پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire

این پرسشنامه شامل ۲۴ جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید:
۱= بسیار مخالفم … ۲= نسبتا مخالفم …۳= کمی مخالفم … ۴= نظری ندارم … ۵= کمی موافقم … ۶= نسبتا موافقم … ۷= بسیار موافقم
۱٫ خیلی خوشحال می شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
۲٫ از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم. لذت می برم.
۳٫ واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.
۴٫ فکر کنم به سادگی می توانم به همان اندازه ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
۵٫ در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم.
۶٫ از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

نظرات