دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: پرسشنامه، پرسشنامه رایگان، دانلود پرسشنامه، دانلود پرسشنامه رایگان،

پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی این پرسشنامه شامل ۱۸۷ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و دانش آموزان عادی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

پرسشنامه سنجش نگرانی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ […]

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی چکیده: فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می […]

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

پرسشنامه تست خودشناسی در این پرسشنامه ۴۰ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن چکیده: مطالعه حاضر با اهداف تعیین میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یک نمونه ۳۱۰۰ نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال کردن یک نمونه بزرگ از نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با […]

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه تهیج پذیری جنسی این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی تاثیر میزان رضامندی و تهیج پذیری جنسی بر میزان رضامندی زناشویی و مقوله های آن در زنان دانشجو طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده

پرسشنامه بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

پرسشنامه ابراز وجود چکیده: از بین ۵۰ تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویی برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، پرسشنامه ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش […]

پرسشنامه رایگان بررسی خودکشی در دانش آموزان

پرسشنامه بررسی خودکشی در دانش آموزان چکیده: موضوع تحقیق این رساله، بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها، می باشد، سئوالات بنیادین این تحقیق چنین بود که: چگونه است که از میان دانش آموزان، فقط عده ای خاص اقدام به خودکشی می کند؟ آیا این عده ساخت منشی خاصی دارند؟ این […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان