دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه رایگان ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی یکی از بخش های مهم هر سازمانی می باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی می تواند بر مدیریت صحیح منابع انسانی تمرکز ویژه ای داشته باشد. در این بخش به منظور سنجش اثربخش بودن مدیریت منابع انسانی پرسشنامه ای ارائه شده است که […]

پرسشنامه رایگان میزان تمایل به اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی ردیف سواالات خیلی کم کم گهگاهی زیاد خیلی زیاد ۱ آیا در میان دوستان صمیمی شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و هدف کلی […]

پرسشنامه رایگان عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون) Job Performance Questionnaire Paterson این پرسشنامه شامل ۱۵ جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید. ۱= به ندرت … ۲= اغلب …۳= گاهی … ۴= همیشه ۱٫ انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم. ۲٫ نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت […]

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire این پرسشنامه شامل ۲۴ جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید: ۱= بسیار مخالفم … ۲= نسبتا مخالفم …۳= کمی مخالفم … […]

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی – پورتر

  پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر Porter’s Organizational Commitment Questionnaire لطفا میزان توافق خود را در مورد هر سوال [ عبارت] با گذاردن علامت ضربدر در هر یک از ستون های زیر، مشخص فرمایید. ۱= بسیار مخالفم … ۲= نسبتا مخالفم …۳= کمی مخالفم  … ۴= نظری ندارم … ۵= کمی موافقم … ۶= نسبتا […]

پرسشنامه رایگان جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه Innovative organizational climate questionnaire این پرسشنامه شامل ۲۴ جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا توجه به مقیاس زیر، نظر خود را اعلام نمایید. ۱= کاملا مخالف … ۲= مخالف …۳= متوسط … ۴= موافق … ۵= کاملا موافق ۱٫ در این سازمان خلاقیت تشویق می شود. ۲٫ توانایی کارکنان […]

پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال ۱۳۷۵ تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک مدیریت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه ۹۰۰ نفر شامل ۴۵۷ نفرمعلم مرد و ۴۴۳ نفر معلم […]

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

پرسشنامه ادراک از مدیریت پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید . در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود […]

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی (OHI‐M)

پرسشنامه سلامت سازمانی – مختص مدارس راهنمایی  (OHI‐M)   Organizational Health Inventory for Middle Schools (OHI-M) Hoy et al‚ ۱۹۹۸٫ نمونه سوالات: ۱٫     مدیر تمام جنبه های موضوع مورد بحث را در نظر می گیرد و می پذیرد که گزینه های دیگری نیز وجود دارد. ۲٫     دانش آموزان برای گرفتن کمک بیشتر از معلم، تلاش […]

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E)

پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی (OHI‐E) Organizational Health Inventory for Elementary Schools (OHI-E) Hoy & Woolfolk‚ ۱۹۹۳٫ جملات زیر بیانگر مدرسه شما است، لطفاً نظر خود را در مورد هر یک از جملات با استفاده از شماره های ۱ (به ندرت رخ می دهد) تا ۴ (بارها و بارها رخ می دهد) نشان دهید. […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان