دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: دانلود پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر چکیده:  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به […]

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد […]

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در […]

پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی این پرسشنامه شامل ۱۸۷ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و دانش آموزان عادی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان سنجش نگرانی

پرسشنامه سنجش نگرانی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ […]

پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی چکیده: فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می […]

پرسشنامه رایگان تست خودشناسی

پرسشنامه تست خودشناسی در این پرسشنامه ۴۰ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان شنوا و ناشنوا این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن چکیده: مطالعه حاضر با اهداف تعیین میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یک نمونه ۳۱۰۰ نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال کردن یک نمونه بزرگ از نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با […]

پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه تهیج پذیری جنسی این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی تاثیر میزان رضامندی و تهیج پذیری جنسی بر میزان رضامندی زناشویی و مقوله های آن در زنان دانشجو طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان