پرسشنامه رایگان کنترل هیجانی

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه کنترل هیجانی

این پرسشنامه شامل ۵۶ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه ابرازگری هیجانی و کنترل هیجانی با شادکامی در دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کنترل هیجانی

نظرات