پرسشنامه رایگان مقیاس عملکرد خانواده

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس عملکرد خانواده

این پرسشنامه دارای ۷۵ سوال بوده و با هدف بررسی عوامل موثر خانوادگی و روانشناختی بر فرار نوجوانان از خانه و رابطه این عوامل با عملکرد تحصیلی آنان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس عملکرد خانواده

نظرات