پرسشنامه رایگان مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال بوده و با هدف عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

نظرات

دیدگاه کاربران