پرسشنامه رایگان صمیمیت معنوی

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه صمیمیت معنوی

این پرسشنامه شامل ۶ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه اثر بخشی رویکرد روانی-آموزشی مبتنی بر شناختی- رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاور طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه صمیمیت معنوی

نظرات