پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت زناشویی

این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی

نظرات