پرسشنامه رایگان تیپهای شخصیتی مدیران

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تیپهای شخصیتی مدیران

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف بررسی سبکهای حل تعارضات سازمانی و ارتباط آن با شخصیت مدیران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تیپهای شخصیتی مدیران

نظرات