پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

این پرسشنامه شامل ۴۷ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تمایل معلمان به مشارکت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

نظرات