پرسشنامه رایگان ارزشیابی سطوح شناختی

تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی سطوح شناختی

این پرسشنامه شامل ۵ سوال بوده و با هدف ارائه یک الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن باوضع موجود در دبستان‌ها طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی سطوح شناختی

نظرات