پرسشنامه رایگان برتری نیمکره های مخ

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه برتری نیمکره های مخ

این پرسشنامه شامل 12 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف برتری نیمکره های مخ طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه برتری نیمکره های مخ

نظرات