پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل 21 سوال بوده و با هدف مقايسه تاثير مشاوره گروهي با رويكرد شناختي -رفتاري و رويكرد معنوي برافسردگي دانشجويان دختر طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

نظرات