پرسشنامه رایگان افسردگی بک

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال بوده و با هدف مقایسه تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی -رفتاری و رویکرد معنوی برافسردگی دانشجویان دختر طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی بک

نظرات