مقیاس خرسندی زناشویی

banner-questionnaire

مقیاس خرسندی زناشویی

ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز

Marital Happiness Scale (MHS)

هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است. لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع زناشویی شماست ، دایره بکشید . اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست نشانه میزان ناخرسندی است . هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر ، این سوال را از خود بپرسید ” اگر در این مورد ، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند ، خرسندی من از این قسمت از ازدواج چقدر خواهد بود؟” به عبارت دیگر ، با استفاده از مقیاس عددی (1 تا 10) ، احساس امروز خود را دقیقا بیان کنید. سعی کنید تمام احساس های دیروز خود را کنار بگذارید و فقط روی احساس اکروز خود نسبت به هر یک از زمینه های ازدواج تمرکز کنید . هم چنین سعی کنید که جواب شما به یک زمینه روی جواب شما به سایر زمینه ها اثر نگذارد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خرسندی زناشویی

نظرات