دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: پرسشنامه، پرسشنامه رایگان، دانلود پرسشنامه، دانلود پرسشنامه رایگان،

پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو چکیده: در دهه های اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در روانپزشکی و روانشناسی بالینی بوجود آمده است که این امر مستقیما در درمان بیماران روانی تاثیر داشته است. متخصصین برای درمان صحیح از روشهای مناسبی سود می جویند، اما آنچه قبل از درمان خودنمایی می کند و آن را تحت تاثیر […]

پرسشنامه رایگان ارزشهای اجتماعی

پرسشنامه ارزشهای اجتماعی این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال می باشد و با هدف بررسی ارزشهای اجتماعی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه خودسنجی کتل چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ […]

پرسشنامه رایگان آشفتگی شناختی

پرسشنامه آشفتگی شناختی چکیده: علی رغم اینکه شناسایی افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسیاری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( اختلالات که در […]

پرسشنامه رایگان شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال چکیده: علی رغم اینکه شناسایی افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسیاری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( اختلالات که در […]

پرسشنامه رایگان چند حوری بالینی

پرسشنامه چند حوری بالینی چکیده: علی رغم اینکه شناسایی افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسیاری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( اختلالات که […]

پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال چکیده: علی رغم اینکه شناسایی افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسیاری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( […]

پرسشنامه رایگان کنترل درونی- بیرونی راتر

پرسشنامه کنترل درونی- بیرونی راتر چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد […]

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف بررسی سرمایه اجتماعی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان اضطراب هستی

پرسشنامه اضطراب هستی این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه اضطراب هستی ( معنای زندگی) در مردان معتاد و غیر معتاد طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان