پرسشنامه رایگان شناخت های آگورافوبیک ACQ

پرسشنامه شناخت های آگورافوبیک ACQ چکیده: روش ( درمان کنترل پنیک ) یک درمان انتخابی برای اختلالات پنیک با یا بدون آگورافوبیا می باشد که اثر بخشی آن در سال ۱۹۹۴ توسط انجمن ملی بهداشت روانی آمریکا ( N.A.M.H) بر اساس مطالعات تجربی کنترل شده، به اثبات رسیده است ( توروسکی و بارلو، ۱۹۹۵). با […]