دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد و با هدف بررسی سرمایه اجتماعی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی چکیده:  هدف پژوهش حاضر یررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمای روانشناختی یر سازگاری زناشویی و روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامع آماری در این پژوهش زوج های جوان ( ۱تا ۵ سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد ۳۲۲ […]

پرسشنامه رایگان ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه

پرسشنامه ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه چکیده: نظام اموزش عالی ودانشگاهها درشرایطی اثربخشی وکارآیی خود را حفظ خواهند کرد که درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور به ایفای نقش مثبت بپردازد .سرمایه اجتماعی درکناردیگر سرمایه های انسانی ومادی به عنوان یک عامل اثربخشی وکارآیی دانشگاهها شناخته شده است. رهبران دانشگاهی می توانند سرمایه […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان