دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا این پرسشنامه شامل ۶۶ سوال می باشد و با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای و شدت اختلال پیامد استرس آسیب زا در رزمندگان ایرانی جنگ ایران و عراق طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.  

پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس فولکمن چکیده:  هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه­ ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ­ای در آن بوده است. به همین منظور تعداد ۲۱۷ نفر از مادران دارای کودک با نیاز ویژه و از مادران دارای کودک عادی تعداد ۲۰۰ […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان