دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: دانلود پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر

پرسشنامه رایگان خشم اشپیلبرگر چکیده:  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به […]

پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد […]

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در […]

پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر) Innovative Behavior Questionnaire این پرسشنامه شامل ۸ جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید. ۱= کاملا مخالف … ۲= مخالف …۳= متوسط … ۴= موافق … ۵= کاملا موافق نمونه سوالات: ۱٫ در انجام دادن کار به دنبال استفاده از […]

پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر MSCS

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS Sentence Complete Scale لطفا جملات زیر را با انتخاب یک گزینه از بین ۶ گزینه، که به بهترین نحو نظر شما را بیان می کند، تکمیل فرمایید.   نمونه سوالات ۱٫ دکتری که معمولا به او مراجعه می کنم، ( ) دکتر خوبی است . ( ) شخص بسیار مهمی […]

پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال ۱۳۷۵ تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک مدیریت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه ۹۰۰ نفر شامل ۴۵۷ نفرمعلم مرد و ۴۴۳ نفر معلم […]

پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

  پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند ________________________________________ نمونه سوالات: الف) اطلاعات زمینه ای ۱- جنسیت؟ زن☼ مرد☼ ۲- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼ ۳- سن؟ ۴- ملیت؟ ☼ ۵- میزان تحصیلات؟ زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼ ۶- رشته‌ی‌ […]

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ توضیحات برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است . الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (۱) ؛ یک بار در ماه (۲) ؛ چند بار در ماه (۳) ؛ یک بار در هفته (۴) ؛ چند بار در هفته (۵) ؛ و هر روز […]

پرسشنامه رایگان اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

  توضیحات: در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .نمونه سوالات ۱- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد . ۲- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز […]

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

پرسشنامه ادراک از مدیریت پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید . در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان