دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: خودسنجی کتل

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه خودسنجی کتل چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد ۸۸ نفر ( ۲۱ مرد و ۶۷ […]

پرسشنامه رایگان خودسنجی کتل

پرسشنامه خودسنجی کتل این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال بوده و با هدف بررسی ارتباط بین سطح شرایط ارزشمندی و اضطراب طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان