پرسشنامه رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران

پرسشنامه تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و نیز مقایسه کارکرد خانواده در خانواده های آسیب دیده اعتیاد، تک والد، طلاق و خانواده های عادی می باشد. بدین منظور ۳۳۴ دختر نوجوان در محدوده سنی ۱۸-۱۴ سال با […]