پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

گزارشی که خواهد آمد تحقیقی است پیرامون بررسی کمیت افسردگی در همسران شهدا که به روش  case studyدر دو گروه آزمایشی و گواه انجام گرفته است . گروه آزمایشی شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانیکه همسرانشان در غیر از جبهه فوت کرده بودند تشکیل می دهند .

این پژوهش در تابستان سال ۶۶ انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسیله پرسشنامه و تست افسردگی BEKمورد بررسی قرار گرفته اند که :

اولا : مشخص شود آیا در افرادیکه همسرانشان را از دست داده اند افسردگی وجود دارد ؟

ثانیا :‌کمیت این افسردگی در همسران شهدا و زنانیکه شوهرانشان در غیر از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد یا خیر؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

 

نظرات