دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه رایگان احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز Responsibility for Student Achievement (RSA) The Responsibility for Student Achievement Questionnaire Guskey‚ ۱۹۸۱‚ ۱۹۸۲‚ ۱۹۸۸  معلم عزیز، میزان موافقت خود به یکی از گزینه های الف یا ب در هر جمله را به صورت درصد بیان کنید. چند درصد با گزینه الف یا ب در هر […]

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)

مقیاس احساس کارآمدی معلم (نسخه کوتاه)   Teacher Efficacy Scale (Short Form) Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993) نمونه سوالات: ۱٫     میزان یادگیری دانش آموزان، در درجه اول به سابقۀ خانوادگی آنها بر می گردد. ۲٫     اگر دانش آموزان در خانه انضباطی ندیده باشند، آنها احتمالاً هیچ انضباطی را نمی پذیرند. ۳٫     زمانی که واقعاً […]

پرسشنامه رایگان سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه Organizational health of School questionnaire با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید. ۱= به ندرت رخ می دهد … ۲= گاهی رخ می دهد …۳= زیاد رخ می دهد … ۴= بسیار زیاد رخ می دهد.   نمونه سوالات: ۱٫ در این مدرسه معلمان […]

پرسشنامه رایگان مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا

مقیاس خودکارآمدی معلم – آلبرت بندورا Bandura’s Teacher Efficacy Scale (BTES) Teacher Efficacy Scale Bandura‚ ۱۹۹۷ (unpublished) کارآمدی برای تأثیر در تصمیم گیری ۱٫ شما چه میزان می توانید بر تصمیمی که در مدرسه گرفته می شود، تأثیر بگذارید؟ ۲٫ شما در مدرسه به چه میزان می توانید آزادانه نظر خود را در مورد مطلبی […]

پرسشنامه رایگان شاخص جو سازمانی

شاخص جو سازمانی Organizational Climate Index(OCI) Hoy‚ ۲۰۰۳ نمونه سوالات: راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است. ۱٫     مدیر تمام جنبه های یک موضوع را در نظر می گیرد و می پذیرد که نظرات دیگری نیز وجود دارد. ۲٫     […]

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه THE Organizational Climate Description for Secondary Schools (OCDQ-RS) Hoy et al.‚ ۱۹۹۱ نمونه سوالات: ۱٫     در این مدرسه اخلاق معلمان آزار دهنده است. ۲٫     معلمان به کمیته های تخصصی زیادی نیاز دارند. ۳٫     معلمان بعد از مدرسه زمانی را صرف دانش آموزانی می کنند که مشکلات شخصی دارند. ۴٫     […]

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی THE Organizational Climate Description for Middle Schools(OCDQ-RM) Hoy & Sabo‚ ۱۹۹۸ راهنمایی : جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است. نمونه سوالات: ۱٫     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند. ۲٫     معلمان […]

پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی THE Organizational Climate Description for Elementary Schools (OCDQ-RE) Hoy et al‚ ۱۹۹۸ راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است. در این مدرسه ۱٫     معلمان کار خود را با شور و شوق، نشاط […]

پرسشنامه رایگان توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه Describe the organizational climate questionnaire عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید. ۱= خیلی کم … ۲= کم …۳= متوسط … ۴= زیاد … ۵= خیلی زیاد   نمونه سوالات: ۱٫ معلمان به یکدیگر کمک […]

پرسشنامه رایگان مشارکت (درگیری) والدین

پرسشنامه مشارکت (درگیری) والدین Parent-Teacher Involvement Questionnaire Anne Corrigan (2002) نمونه سوالات: ۱٫ شما هر چند وقت یک بار مشق شب فرزند خود را چک می کنید؟ ۲٫ شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود می پرسید که در مدرسه چه کارهایی انجام داده است؟ ۳٫ شما هر چند وقت یک بار نمره […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان