دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: آزمون رایگان

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (۱۹۸۹)

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (۱۹۸۹) Mac Farland’s Literalism scale ترجمهliteral به «منطوقی»یا«ظاهری »هر دودرست است، ولی اگر وحدت رویه و یکدست بودن معادل گذاری را نیز مد نظر داشته باشیم، شاید بهتر باشد که literal به «ظاهری »ترجمه شود؛ زیرا در کلمات هم خانواده literal نیز همین تعبیر به کار رفته و مثلاً گفته نشده […]

مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم

مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم Faith Maturity scale هریک از این عبارات چقدر برای شما درست است؟ برای هریک تنها یک پاسخ را علامت بزنید. تا جایی که می توانید صادق باشید، توصیف کنید که چقدر واقعا هرگویه برای شما درست است و چقدر از آن درست نیست که شما دوست دارید باشد. از […]

مقیاس عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم

عاطفه نسبت به فقرا – مقیاس دهم Affection towards the poor عبارات زیر منعکس کننده برخی عواطف مشترک است که افراد نسبت به فقرا از خود بروز می دهند. لطفا با استفاده از مقیاس زیر نشان دهید که میزان موافقت شما با هریک از جملات چقدر است. [ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا […]

مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم

مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم Batson’s Quest Scale این پرسشنامه شامل برخی اظهارات شنیدنی درباره زندگی دینی است که بسیار متفاوت هستند. کار شما این است که میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت، در یک مقیاس ۹ قسمتی از کاملا مخالف (۱) تا کاملا موافق (۹) مشخص نمایید. سعی […]

مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم

مقیاس عوامل فقیر – مقیاس هشتم Causes of poverty – scale لطفا هر یک از عبارات زیر را که در این مقیاس آمده، رتبه یندی کنید. ۱٫ یک دولت فدرال که به گرفتاری نیازمندان حساس نیست. اصلا دلیل فقر نیست. دلیل فقر نیست. نظری ندارم دلیل فقر است . مهمترین دلیل فقر است. ۲٫ عدم […]

مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم

مقیاس ویژگی های افراد فقیر – مقیاس هفتم ch‎aracteristics of Poverty Scale لطفا در مقیاس زیر بگویید کدام یک از آیتم ها (موارد) از ویژگی های افراد فقیر است. ۱٫ پرکاری اصلا از خصوصیات افراد فقیر نیست. خصوصیت افراد فقیر نیست. نظری ندارم خصوصیت افراد فقیر است . خصوصیت بسیار بارز افراد فقیر است. ۲٫ […]

مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم

مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم Religiousness scale_Alport لطفا با استفاده از مقیاس زیر ، موافقت یا مخالفت خود را با هریک از آیتمهای [عبارات] زیر مشخص نمایید : [ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ] ۱٫ هدف اصلی عبادت، دسترسی به آرامش و معنویت است. ۲٫ یک دلیل عضویتم […]

مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم

مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم Mundane scale لطفا حتی الامکان با دقت و صداقت به سوالات زیر پاسخ دهید. مطمئن باشید که پاسخ های شما منعکس کننده چیزی است که صادقانه انجام می دهید یا فکر می کنید، نه چیزی که احساس می کنید که باید انجام دهید یا فکر کنید. پاسخ های درست […]

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم Beliefs about the Relationship with God برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چون شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان […]

مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم

مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم Beliefs Altruism Scale برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چ.ن شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان