پرسشنامه رایگان ویژگی مهارتی معلمان

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگی مهارتی معلمان

این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف  ارزیابی ویژگی مهارتی معلمان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگی مهارتی معلمان

تعا

نظرات