پرسشنامه رایگان مهارتهای مقابله ای

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای

این پرسشنامه شامل ۷۲ سوال بوده و با هدف عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارتهای مقابله ای

نظرات