پرسشنامه رایگان مقیاس دنیاگرایی

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس دنیاگرایی

این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی مقیاس دنیاگرایی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس دنیاگرایی

نظرات