پرسشنامه رایگان معنابخش بودن زندگی

تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه معنابخش بودن زندگی

این پرسشنامه شامل۵۰ سوال بوده و با هدف تاثیر فیلمهای معناگرا با توجه به شاخص های شخصیتی بر نگرش مذهبی و احساس معنابخش بودن زندگی دانشجویان مقطع کارشناسی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه معنابخش بودن زندگی

نظرات