پرسشنامه رایگان عوامل فقیر

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل فقیر

این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی عوامل فقیر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل فقیر

نظرات