پرسشنامه رایگان سبک های شناختی رایدینگ CSA

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های شناختی رایدینگ CSA

چکیده:

این پرسشنامه شامل ۲۷ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه خود – تنظیمی و سبک های شناختی رایدینگ CSA با عملکرد دانش آموزان در مدارس هوشمند و مقایسه آن با محیط های سنتی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های شناختی رایدینگ CSA

نظرات