پرسشنامه رایگان تغییر رفتار

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه تغییر رفتار

این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تغییر رفتار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تغییر رفتار

نظرات