پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی

تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارض سازمانی

این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی تعارض سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارض سازمانی

نظرات