پرسشنامه رایگان تست توانایی مدیریت

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه تست توانایی مدیریت

این پرسشنامه شامل ۴ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف تست توانایی مدیریت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تست توانایی مدیریت

نظرات