پرسشنامه رایگان تجربه سینما

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه تجربه سینما

این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تجربه سینما طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تجربه سینما

نظرات