پرسشنامه رایگان اعطای ترفیعات به کارمندان

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه اعطای ترفیعات به کارمندان

این پرسشنامه شامل ۹ گویه بوده و با هدف اعطای ترفیعات به کارمندان طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اعطای ترفیعات به کارمندان

نظرات